Airdrop APENFT (NFT) cho người dùng sở hữu TRON trên Binance

Binance sẽ hỗ trợ Chương trình Airdrop APENFT (NFT) cho người dùng sở hữu TRON (TRX), BitTorrent (BTT) và JUST (JST).
Ảnh chụp màn hình airdrop sẽ được thực hiện vào lúc 19:00:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày 10 hằng tháng kể từ Tháng 6 2021 đến Tháng 6 2023. NFT sẽ được airdrop đến người dùng nắm giữ TRON (TRX), BitTorrent (BTT) và JUST (JST) hằng tháng.
Lưu ý:
 • Hoạt động giao dịch TRX, BTT và JST sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian diễn ra airdrop.
 • Binance sẽ chụp số dư của tất cả token TRX, BTT và JST nắm giữ bởi người dùng Binance tại thời điểm trên, và sẽ phân bổ token NFT theo công thức như bên dưới:
  • NFT người dùng A nắm giữ TRX nhận = (Số lượng TRX người dùng A nắm giữ trong thời điểm chụp / Tổng số lượng TRX do sàn giao dịch nắm giữ trong thời điểm chụp) * Tổng số số lượng NFT airdrop đến Binance dựa trên số TRX do sàn nắm giữ;
  • NFT người dùng B nắm giữ BTT nhận = (Số lượng BTT người dùng B nắm giữ trong thời điểm chụp / Tổng số lượng BTT do sàn giao dịch nắm giữ trong thời điểm chụp) * Tổng số số lượng NFT airdrop đến Binance dựa trên số BTT do sàn nắm giữ;
  • NFT người dùng A nắm giữ JST nhận = (Số lượng JST người dùng A nắm giữ trong thời điểm chụp / Tổng số lượng JST do sàn giao dịch nắm giữ trong thời điểm chụp) * Tổng số số lượng NFT airdrop đến Binance dựa trên số JST do sàn nắm giữ;
 • Những token BTTRX, BTT và JST mà đang chờ nạp hoặc rút ở thời điểm chụp số dư sẽ không được tính vào số dư TRX, BTT và JST của người dùng. Hãy đảm bảo bạn có đủ thời gian để hoàn tất nạp và rút tiền trước thời điểm chụp số dư.
 • Để đủ điều kiện nhận airdrop NFT, tại thời điểm chụp, mỗi người dùng cần có số tiền nắm giữ tối thiểu (bao gồm cả lệnh giao dịch đang chờ xử lý):
  • 100 TRX
  • Hoặc 2.000 BTT
  • Hoặc 100 JST
 • Ảnh chụp sẽ bao gồm số dư TRX, BTT và JST trong ví Spot, Tài khoản Margin, tài khoản tiết kiệm, tài khoản Staking và ví Futures ký quỹ Coin, không tính ví Futures ký quỹ USDT. Những khoản thanh toán lãi TRX, BTT và JST chưa được phân bổ sẽ không được tính để nhận airdrop.
 • TRX, BTT và JST được vay từ Ký quỹ hoặc Crypto Loans hoặc TRX, BTT và JST được chuyển vào ví Spot từ các tài khoản này, sẽ không được tính vào airdrop.
 • Đối với giao dịch và niêm yết NFT trên Binance, NFT sẽ phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe của Binance giống như tất cả các đồng coin/token khác. Việc hỗ trợ airdrop này không đảm bảo NFT sẽ được niêm yết. Binance không đảm bảo bất kỳ lượt niêm yết nào theo chính sách nội bộ của mình.
 • Binance sẽ phân bổ token NFT hàng tháng sau khi dự án hoàn thành việc phân phối token NFT cho sàn. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo khác sau khi quá trình phân bổ cho người dùng Binance đã hoàn tất.
 • Những cá nhân, tổ chức và quốc gia bị trừng phạt của Hoa Kỳ không đủ điều kiện để nhận airdrop này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng Binance.
Để biết thêm thông tin về cách token NFT sẽ được airdrop cho người dùng nắm giữ TRX, BTT và JST, vui lòng tham khảo:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Kết nối với chúng tôi:
08/06/2021
Nguồn tin: https://www.binance.com/vi/support/announcement/ba650472785243d0b997fe5aae4f5d4f

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *