Binance nâng cấp chương trình VIP HOLDER từ 22.9

Chương trình VIP HOLDER được cập nhật mới kể từ 22.9.2022 trên sàn Binance như sau:

Nội dung chương trình:
 1. Điều kiện của người dùng đối với Chương trình VIP holder giờ đây sẽ phụ thuộc vào lượng tài sản nắm giữ trung bình của họ trong 30 ngày và lượng BNB trung bình hằng ngày của họ.  
 2. Lượng BNB nắm giữ sẽ bị loại trừ khỏi việc tính toán lượng tài sản nắm giữ trung bình trong 30 ngày.
 3. Người dùng đáp ứng được các yêu cầu về số tài sản nắm giữ ròng trung bình trong 30 ngày và ngưỡng nắm giữ BNB trung bình hằng ngày sẽ được tự động nâng cấp lên cấp VIP tương ứng, nếu chương trình xác nhận họ đủ điều kiện lên cấp VIP cao hơn mức hiện tại của họ. 
Lưu ý:
 • Lượng tài sản nắm giữ trung bình trong 30 ngày (BUSD) = Tổng số tài sản nắm giữ hằng ngày trong 30 ngày qua (BUSD) / 30 (ngày) 
  • Lượng tài sản nắm giữ hằng ngày (BUSD) = Tài sản Ví Spot + Tài sản Ví Funding + Tài sản Ví ký quỹ + Tài sản Ví Hợp đồng tương lai + Các tài sản Ví Earn (không bao gồm lượng BNB nắm giữ). 
  • Số tài sản tương đương BUSD trong các Ví này sẽ được sử dụng để tính toán lượng tài sản nắm giữ hằng ngày.
  • Ảnh chụp nhanh Lượng tài sản nắm giữ hằng ngày sẽ được chụp vào lúc 06:59:59 (Giờ Việt Nam) và sử dụng tỷ giá hối đoái BUSD theo thời gian thực. 
 • Sau khi đáp ứng các yêu cầu, cấp độ VIP của người dùng sẽ được tự động điều chỉnh vào lúc 07:00 (Giờ Việt Nam), dựa trên lượng tài sản nắm giữ trung bình trong 30 ngày của họ và lượng BNB nắm giữ trung bình hằng ngày của ngày hôm trước vào lúc 06:59:59 (Giờ Việt Nam). 
 • Đối với các tài khoản hiện đang đăng ký Chương trình VIP holder cũ, hạng VIP của họ sẽ cao hơn so với các yêu cầu trước đó và các yêu cầu mới cập nhật sẽ xác định họ đủ điều kiện cho đến khi kết thúc thời hạn hiệu lực là 60 ngày.
Điều khoản và Điều kiện
 • Tất cả người dùng phải hoàn thành xác minh tài khoản để đủ điều kiện tham gia chương trình này.
 • Vui lòng truy cập Biểu phí VIP hoặc Trung tâm người dùng để kiểm tra mức VIP hiện tại của bạn.
 • Để đủ điều kiện tham gia Chương trình VIP holder, người dùng cần nắm giữ lượng tài sản tương đương với ít nhất 200.000 BUSD trong ví Binance đủ điều kiện của họ. Người dùng cũng cần duy trì số dư BNB ít nhất 25 BNB.
 • Yêu cầu về số dư BNB là không thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy đọc các quy tắc Tính toán Số dư BNB của chúng tôi.
 • Binance sẽ kết hợp lượng tài sản nắm giữ hằng ngày trong các tài khoản phụ được quản lý với lượng tài sản hằng ngày trong tài khoản chính của nhóm giao dịch để tính toán lượng tài sản nắm giữ trung bình trong 30 ngày của người dùng. 
 • Nếu người dùng đủ điều kiện cho cấp VIP cao hơn theo Chương trình VIP Binance khác, cấp VIP cao nhất sẽ được áp dụng. Theo Chương trình VIP holder, người dùng có thể được nâng cấp lên tối đa VIP 4.
 • Để tìm hiểu thêm về cách trở thành Binance VIP thông qua giao dịchvaystaking hoặc Dual investment, vui lòng tham chiếu liên kết này.
 • Tất cả khối lượng giao dịch và các chỉ số liên quan đến chương trình đều do Binance toàn quyền và tùy ý đo lường. Binance bảo lưu quyền xem xét và phê duyệt cuối cùng về việc điều chỉnh cấp, phù hợp với các yêu cầu nội bộ.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cập nhật tại link: https://www.binance.com/vi/support/announcement/63185cb565d04ec59eb07a4aad47fe68

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *