Thẻ quà tặng Binance: Chia sẻ phần thưởng MC & DEGO lên đến 33.000 USD!

Để chào mừng ra mắt Thị trường thẻ quà tặng Binance, Thẻ quà tặng Binance đang giới thiệu một loạt các chương trình ưu đãi dành cho người dùng, chỉ áp dụng trên Ứng dụng Mini Thẻ quà tặng. Phần thưởng lên đến 33.000 USD trong các chương trình ưu đãi này.
Ưu đãi A: Tham gia chương trình ưu đãi Blindbox Thẻ quà tặng Binance trong suốt thời gian diễn ra chương trình và chia sẻ phần thưởng lên đến 15.500 USD
Cách thức tham gia:
 • Đến phần “Hồ sơ” trong Ứng dụng Binance và nhấn vào biểu tượng “Thẻ quà tặng” để vào Ứng dụng Mini Thẻ quà tặng.
 • Chọn chương trình ưu đãi Blindbox Thẻ quà tặng Binance đang diễn ra. Nhấp vào “Tham gia ngay” để thanh toán phí tham gia bắt buộc và mua Blindbox tương ứng.
 • Tùy thuộc vào số người tham gia chương trình ưu đãi có đạt đến ngưỡng yêu cầu hay không, những người dùng đủ điều kiện có thể mở Blindbox tại trang ưu đãi Blindbox một ngày sau khi chương trình ưu đãi kết thúc.
  • Nếu không có đủ số người tham gia chương trình ưu đãi, người dùng có thể đổi phí tham gia của họ thành Thẻ quà tặng tại trang ưu đãi ngay sau khi chương trình ưu đãi kết thúc. Sẽ không phân phối phần thưởng Blindbox nào.
  • Nếu không, chỉ những người dùng không nhận được phần thưởng Blindbox sau khi mở Blindbox mới có thể đổi phí tham gia của họ thành Thẻ quà tặng tại trang ưu đãi. Phần thưởng Blindbox sẽ được phân phối cho những người dùng đủ điều kiện dưới dạng Thẻ quà tặng, nếu thích hợp.
Danh sách các chương trình ưu đãi:
 • (A1) Mua một Blindbox Thẻ quà tặng Binance MC & Có cơ hội nhận phần thưởng 7.500 MC 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 29/09/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận phần thưởng: từ 06:59 ngày 30/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 08/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 1,5 token MC
  • Phần thưởng Blindbox cho mỗi người dùng: 7.500 token MC
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Một
 • (A2) Mua một Blindbox Thẻ quà tặng Binance DEGO & Có cơ hội nhận phần thưởng 3.000 DEGO 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 29/09/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận phần thưởng: từ 06:59 ngày 30/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 08/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 0,5 token DEGO
  • Phần thưởng Blindbox cho mỗi người dùng: 3.000 token DEGO
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Một
 • (A3) Mua Blindbox MC & Có cơ hội nhận phần thưởng 4.500 MC cho mỗi người 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 17/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 6:59 ngày 24/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận phần thưởng: từ 06:59 ngày 25/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 02/11/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 1,5 token MC
  • Phần thưởng Blindbox cho mỗi người dùng: 4.500 token MC
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Hai
Ưu đãi B: Tham gia chương trình ưu đãi Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance trong suốt thời gian diễn ra chương trình và chia sẻ phần thưởng 17.500 USD
Cách thức tham gia:
 • Đến phần “Hồ sơ” trong Ứng dụng Binance và nhấn vào biểu tượng “Thẻ quà tặng” để vào Ứng dụng Mini Thẻ quà tặng.
 • Chọn một chương trình Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance đang diễn ra và mua Thẻ quà tặng trong khi đáp ứng yêu cầu về token tối thiểu để đủ điều kiện hoàn tiền. Đảm bảo chọn hoàn tiền trước khi xác nhận mua hàng của bạn.
 • Xin lưu ý rằng phần thưởng hoàn tiền có giới hạn và dựa trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Khoản tiền hoàn lại sẽ tự động được phân bổ vào tài khoản của bạn dưới dạng Thẻ quà tặng Binance khi mua hàng thành công.
Danh sách các chương trình ưu đãi:
 • (B1) Mua Thẻ quà tặng hoàn tiền Binance DEGO để nhận tiền hoàn lại là 3 DEGO 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 11:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 15/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Yêu cầu token tối thiểu: 0,4 token BNB
  • Phần thưởng hoàn tiền cho mỗi người dùng: 3 token DEGO
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: 500
 • (B2) Mua Thẻ quà tặng hoàn tiền Binance MC để nhận tiền hoàn lại là 8 MC
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 11:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 17/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Yêu cầu token tối thiểu: 100 token USDT
  • Phần thưởng hoàn tiền cho mỗi người dùng: 8 token MC
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: 1.250
 • (B3) Mua Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance DEGO & Nhận hoàn tiền 10%
  • Thời gian diễn ra chương trình: Từ 07:00 ngày 15/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 07/11/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Yêu cầu token tối thiểu: 30 token DEGO
  • Phần thưởng hoàn tiền cho mỗi người dùng: 3 token DEGO
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: 500
 • (B4) Mua thẻ quà tặng hoàn tiền Binance MC và nhận hoàn tiền 10%
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 07/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 02/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Yêu cầu token tối thiểu: 80 token MC
  • Phần thưởng hoàn tiền cho mỗi người dùng: 8 token MC
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: 1.250
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan: 
 • Thẻ quà tặng Binance — Ba cách mà Thị trường mới mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn nữa
 • Câu hỏi thường gặp về Thị trường Thẻ quà tặng Binance
 • Câu hỏi thường gặp về Blindbox Thẻ quà tặng Binance
 • Câu hỏi thường gặp về Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance
 • Cách Tạo và Gửi Thẻ quà tặng
 • Cách Đổi Thẻ Quà Tặng
Điều khoản và Điều kiện:
 • Khuyến mãi này chỉ áp dụng trên Ứng dụng Mini Thẻ Quà tặng . Vui lòng đảm bảo rằng ứng dụng Binance được cập nhật lên iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0 trở lên.
 • Các Blindbox Thẻ quà tặng Binance và Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance không có sẵn trên trang web Binance. Người dùng có thể tìm thấy Blindbox Thẻ quà tặng Binance và Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance thông qua Ứng dụng Binance > Hồ sơ> Thẻ quà tặng.
 • Mỗi người dùng có thể nhận nhiều phần thưởng.
 • Hoạt động A:
  • Mỗi người dùng chỉ có thể mua một Blindbox Thẻ quà tặng Binance cho mỗi chương trình khuyến mãi.
  • Tùy thuộc vào số người tham gia chương trình ưu đãi có đạt đến ngưỡng yêu cầu hay không, những người dùng đủ điều kiện có thể mở Blindbox tại trang ưu đãi Blindbox một ngày sau khi chương trình ưu đãi kết thúc.
   • Nếu không có đủ số người tham gia chương trình ưu đãi, người dùng có thể đổi phí tham gia của họ thành Thẻ quà tặng tại trang ưu đãi ngay sau khi chương trình ưu đãi kết thúc. Sẽ không phân phối phần thưởng Blindbox nào.
   • Nếu không, chỉ những người dùng không nhận được phần thưởng Blindbox sau khi mở Blindbox mới có thể đổi phí tham gia của họ thành Thẻ quà tặng tại trang ưu đãi. Phần thưởng Blindbox sẽ được phân phối cho những người dùng đủ điều kiện dưới dạng Thẻ quà tặng, nếu thích hợp.
 • Hoạt động B:
  • Mỗi người dùng chỉ có thể mua một Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance cho mỗi chương trình ưu đãi.
  • Số lượng phần thưởng hoàn tiền có hạn và được phẩn bổ trên cơ sở ai đến trước nhận trước. Phần thưởng sẽ được tự động phân bổ vào tài khoản của bạn dưới dạng Thẻ quà tặng Binance khi mua hàng thành công.
  • Phần thưởng hoàn tiền mà người dùng nhận được có thể không có cùng token đã được sử dụng để mua Thẻ quà tặng hoàn tiền Binance bắt buộc.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Có thể xem các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nguồn: https://www.binance.com/vi/support/announcement/a694deeeff92437c923ac1c1c4acd228

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *