Tuần lễ nghiên cứu Ethereum trước The Merge và nhận quà

Binance Academy đang công bố một sáng kiến giáo dục mới – Tuần lễ nghiên cứu Ethereum của Binance Academy, nơi người dùng có thể tìm hiểu thêm về Ethereum và chia sẻ phần thưởng lên đến 50.000 BUSD bằng cách đọc các bài báo của Binance Academy.

Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 07:00 ngày 14/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 22:59 ngày 20/09/2022 (Giờ Việt Nam)

Tất cả người dùng Binance đã được xác minh KYC đăng nhập vào tài khoản Binance của họ và hoàn thành các nhiệm vụ sau đây trong suốt thời gian diễn ra hoạt động sẽ đủ điều kiện nhận được những phần thưởng bằng nhau từ quỹ phần thưởng linh động đã mở khóa.

Nhiệm vụ:

 • Đọc năm bài viết của Binance Academy về chủ đề “Ethereum”
 • Đọc bài viết trong Binance Academy
 • Đọc các bài viết khác nhau của Binance Academy trong ít nhất năm ngày trong suốt thời gian diễn ra hoạt động
 • Đọc một bài viết của Binance Academy được xuất bản vào tháng 9 năm 2022
 • Đọc tin tức hàng đầu tại Binance News trong ít nhất năm ngày trong suốt thời gian diễn ra hoạt động
 • Chia sẻ bất kỳ tin tức nhanh nào tại Binance News trên các mạng xã hội của bạn trong ít nhất năm ngày trong suốt thời gian diễn ra hoạt động

Xin lưu ý: Thanh tiến trình đọc sẽ được hiển thị ở đầu mỗi bài viết của Binance Academy. Để hoàn thành thành công các nhiệm vụ đọc cho Binance Academy, người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Binance của họ và hoàn thành (các) bài viết đã chọn bằng cách lấp đầy thanh tiến trình đọc.
Quỹ thưởng linh động:

Quỹ thưởng linh động dành cho tất cả người tham gia hợp lệ là voucher token trị giá lên tới 50.000 BUSD, tùy thuộc vào số lượng người tham gia đủ điều kiện.

Cách tính phần thưởng: Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = Phần thưởng linh động/Tổng số người dùng đủ điều kiện.

Tham gia Tuần lễ nghiên cứu Ethereum ngay bây giờ!

Điều khoản và Điều kiện:

 • Tất cả người dùng phải xác minh KYC cho tài khoản của họ để tham gia Tuần lễ nghiên cứu Ethereum của Binance Academy.
 • Người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Binance đã xác minh của họ và hoàn thành các nhiệm vụ trong quá trình diễn ra hoạt động để đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Người chiến thắng sẽ được Binance xác định theo phương pháp và quyết định riêng của mình.
 • Phần thưởng voucher token BUSD sẽ được phân phối trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể kiểm tra phần thưởng của họ trong mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
 • Thời hạn hiệu lực của voucher token là 7 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.
 • Số tiền trong Quỹ phần thưởng linh động sẽ được chia đều cho tất cả những người dùng đủ điều kiện.
 • Các tài khoản và tài khoản phụ được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Binance có quyền chấm dứt Tuần lễ nghiên cứu Ethereum của Binance Academy bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Chỉ người đăng ký tài khoản mới được sử dụng tài khoản Binance. Binance có toàn quyền tạm dừng, đóng băng hoặc hủy việc sử dụng tài khoản Binance do cá nhân khác không phải người đăng ký tài khoản thực hiện.
 • Binance bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về Tuần lễ nghiên cứu Ethereum của Binance Academy. Binance có toàn quyền tùy ý thay đổi hoặc sửa đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình có tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Xem bài viết gốc tại đây: https://www.binance.com/vi/support/announcement/2754b37ab31f4ba68c17e8041376937d?ref=HPBWHBQS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *